Dzisiaj jest czwartek, 22 Paź 2020
Strona internetowa - informacja.
20 października 2020 21:35   | Napisał: Administrator

Trwają prace nad nową wersją strony. Obecna strona ze względu na starszą wersję systemu bardzo mocno obciąża serwer, dlatego zniknęły niektóre działy i zakładki menu. Na obecnej stronie w najbliższym czasie pojawiać się będą tylko intencje, ogłoszenia i komunikaty. Już niebawem odsłona nowej wersji strony.

Administrator

 
Komunikat Księdza Proboszcza
16 października 2020 18:39   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Drodzy Bracia i Siostry! Kochani Parafianie!

Pandemia przybiera na sile i doświadczamy tego z coraz większą mocą. W ubiegły wtorek podczas nabożeństwa fatimskiego nagle poczułem się bardzo źle. Musiałem wyjść do zakrystii przed zakończeniem różańca, aby uniknąć utraty przytomności. Wielu z Was było tego świadkami. Po kilku minutach poczułem się lepiej, więc mogłem udać się na Probostwo. Mimo, że moje samopoczucie było dobre, od wtorkowego wieczoru postanowiłem poddać się na kilka dni całkowitej izolacji. Skłoniły mnie do tego dane o nowych zakażeniach, które codziennie do nas docierają, a więc i zwiększone prawdopodobienstwo kontaktu z wirusem. Z racji moich obowiązków oraz – chociaż teraz nieco ograniczonych, to jednak koniecznych kontaktów z innymi, chcąc wykluczyć zakażenie koronawirusem, wykonałem z własnej woli w czwartek test na obecność koronawirusa. Wynik otrzymałem w piątek – niestety jest pozytywny.

W związku z tą sytuacją poddajemy się wszelkim zarządzeniom służb sanitarnych. Zarówno ja jak i Księża Wikariusze nie możemy pełnić posługi duszpasterskiej w kościele. Wszystkie osoby, które miały ze mną kontakt w ostatnim czasie, proszone są o kontrolowanie swojego stanu zdrowia, a w razie niepokojących objawów o kontakt z lekarzem rodzinnym.

FUNKCJONOWANIE PARAFII:

Msze święte będą sprawowane o zwykłych godzinach przez naszych Księży Seniorów – Księdza Ludwika Kierasa i Księdza Piotra Płonkę, którzy mieszkają w swoich domach.
W przypadku Mszy św. koncelebrowanej - pierwsza intencja będzie sprawowana przez kapłana w kościele, a drugą intencję sprawuje w tym samym czasie kapłan w naszej kaplicy na probostwie.
Nie będzie porannych nabożeństw.
Kościół został poddany w piątek całkowitej dezynfekcji.
Kancelaria parafialna będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie tylko w sprawach pilnych /zwłaszcza formalności pogrzebowe/ w Domu im. Jana Pawła II od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.00.

Od soboty obowiązują nowe regulacje prawne związane z narastającą pandemią.
Zgodnie z tymi regulacjami w naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach maksymalnie 280 osób. Stosujmy się do tych regulacji. Zachowujmy dystans.
Proszę o zdrowy rozsądek i stosowanie podstawowych reguł czyli zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

Polecam się wspólnotowej i Waszej osobistej modlitwie różańcowej, proszę o modlitwę także w imieniu Księdza Mateusza i Księdza Marcina.
Pamiętajmy o wszystkich chorych, zakażonych koronawirusem, o całej Służbie zdrowia, która z tak wielkim poświęceniem służy nam wszystkim!
Módlmy się za siebie wzajemnie!

Święty Wojciechu Patronie nasz
Racz z wiekuistej światłości
Z Bogarodzicą Dziewicą wraz
Złączyć nas więźbą miłości!

Serdecznie Was pozdrawiam!

W duchowej jedności z modlitewną pamięcią
Wasz Proboszcz Ks. Damian Wojtyczka

 
KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP
10 października 2020 22:30   | Aktualności   | Napisał: Administrator

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Więcej…
 
PLAN PROWADZENIA RÓŻAŃCA
27 września 2020 00:00   | Aktualności   | Napisał: Administrator

PLAN PROWADZENIA RÓŻAŃCA

01.10 CZWARTEK - Koło Misyjne
02.10 PIĄTEK - Róże Różańcowe
03.10 SOBOTA
04.10 NIEDZIELA - Siostry Służebniczki
05.10 PONIEDZIAŁEK - Domowy Kościół
06.10 WTOREK - Dzieci Maryi
07.10 ŚRODA - Ministranci młodsi
08.10 CZWARTEK - SP 1 kl. I-IV
09.10 PIĄTEK - Oaza, młodzież
10.10 SOBOTA
11.10 NIEDZIELA - Nadzwyczajni Szafarze
12.10 PONIEDZIAŁEK - Ministranci starsi, lektorzy
13.10 WTOREK - Matki Bożej Fatimskiej
14.10 ŚRODA - Apostolstwo Dobrej Śmierci
15.10 CZWARTEK - SP nr 1 kl. V-VIII
16.10 PIĄTEK - L.O. kl. 1-3
17.10 SOBOTA
18.10 NIEDZIELA - Koło Misyjne
19.10 PONIEDZIAŁEK - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
20.10 WTOREK - Ministranci najstarsi
21.10 ŚRODA - III Zakon św. Franciszka
22.10 CZWARTE - SP 2 kl. I-IV
23.10 PIĄTEK - Bractwo Św. Wojciecha
24.10 SOBOTA
25.10 NIEDZIELA - dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego
26.10 PONIEDZIAŁEK - Zespół Caritas
27.10 WTOREK - Koło Misyjne
28.10 ŚRODA - Grupa Modlitewna
29.10 CZWARTEK - SP 2 kl. V-VIII
30.10 PIĄTEK - Apostolat Margaretka
31.10 SOBOTA

 
ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.
21 czerwca 2020 14:21   | Aktualności   | Napisał: Administrator

1. W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społecznokościelnej – zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust
i nosa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze powinni systematycznie informować.

Więcej…
 
Zarządzenie Metropolity katowickiego odnośnie co do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dnia 28.05.2020r.
28 maja 2020 22:04   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

Więcej…